In juni staat in het kader van de veiligheid bij Cebo Holland het thema 'weerbaarheid tegen criminelen' centraal. Dit thema is onderdeel van het initiatief Sterk Noordzeekanaalgebied, een samenwerking met diverse instanties om personeel van bedrijven in deze regio bewust en weerbaar te maken tegen criminelen die werknemers kunnen benaderen voor drugssmokkel. 

 

Meer informatie over dit initiatief is te vinden op hun website

 

Bij Cebo hanteren we de ISPS-code, een reeks regels en voorschriften om de beveiliging van schepen en havens te versterken tegen mogelijke dreigingen zoals terroristische aanvallen, ontvoeringen, drugssmokkel, mensenhandel, sabotage en vandalisme.

 

presentatie weerbaarheid

 

Onlangs heeft de douane twee waardevolle weerbaarheidstrainingen aan de medewerkers van Floor Operations, Logistiek en de Malerij gegeven. Daarnaast zijn er posters verspreid om afwijkingen die mogelijk te maken hebben met drugssmokkel te melden.

 

Het thema is eveneens opgenomen in de juni Toolbox talk, die gedeeld wordt met alle afdelingen binnen Cebo Holland om de bewustwording te vergroten over het gevaar benaderd te worden door criminelen en hoe hiermee om te gaan.

 

meldkaart

 

Veiligheid op de werkvloer is cruciaal. Criminelen kunnen proberen medewerkers te benaderen voor informatie of medewerking. Door initiatieven zoals Sterk Noordzeekanaalgebied zorgen we ervoor dat iedereen zich bewust is van de risico's, weet hoe we onszelf kunnen beschermen en de werkplek veilig kunnen maken.

>

+