Cebo International, gevestigd aan Westerduinweg 1, 1967 BV IJmuiden, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Westerduinweg 1

1976 BV IJmuiden

The Netherlands

Tel. +31 (0) 255 - 54 62 62

 

https://www.cebo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cebo International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Naam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

nze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarvoor en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Cebo International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u telefonisch of per e-mail te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cebo International neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cebo International) tussen zit.

 

Cookies die wij gebruiken
Op onze website gebruiken wij technische, functionele cookies en cookies voor analytische, registratie- en marketingdoeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken. Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit doen via het item 'Cookie-instellingen' onderaan onze website.

 

Prestatie
Prestatiecookies worden gebruikt om te zien hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde bezoeker direct te identificeren.
 

 

Functionaliteit
Functionele cookies worden gebruikt om informatie van bezoekers op de website te onthouden, bijvoorbeeld taal, tijdzone, verbeterde inhoud.

 

 

Niet-geclassificeerd

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die niet tot een andere categorie behoren of nog in het proces van classificatie zijn.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cebo International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn van) persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn:

Naam: 2 jaar voor marketingdoeleinden
Adres: 2 jaar voor marketingdoeleinden
Geslacht: 2 jaar voor marketingdoeleinden
Telefoonnummer: 1 jaar voor marketingdoeleinden
E-mailadres: 1 jaar voor marketingdoeleinden
IP-adres: 2 jaar voor marketingdoeleinden
Locatiegegevens: 2 jaar voor marketingdoeleinden
Activiteiten op onze website: 2 jaar voor marketingdoeleinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cebo International verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cebo International gebruikt technische en functionele cookies. Analytische cookies worden ook gebruikt, maar alleen die welke uw privacy niet schenden. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Hiermee kunnen we onze website ook optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking door Cebo International in te trekken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

m er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Cebo International wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cebo International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Cookieverklaring

Cebo.com gebruikt cookies met als doel de functionaliteit van onze websites te verbeteren, ook om het gebruik van de site en het internet te begrijpen en om de inhoud te verbeteren of aan te passen.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestandjes die kleine hoeveelheden informatie bevatten welke naar uw browser worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookies sturen informatie terug naar de website die ze heeft geplaatst.

 

Google Analytics

Bij het bezoeken van onze website slaan de servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, het type browser, taal en datum en tijd van uw bezoek. Een cookie wordt geplaatst door Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken.

 

Uw persoonlijke informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Deze persoonlijke informatie zal alleen worden gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd. Door ons een e-mail te sturen, kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. In het geval van een verzoek om toegang tot gegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, vragen wij u ons een kopie van deze cookie te sturen. Deze informatie kunt u vinden in de instellingen van uw browser. Cebo.com respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u te voorzien van de diensten waar u om heeft gevraagd.

 

Hoe u cookies kunt beheren en verwijderen

Als u cookies wilt blokkeren of verwijderen, kunt u dit doen via uw webbrowser. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe u cookies kunt beheren met specifieke webbrowsers, zie de website van de betreffende browser.

>

+